فرشته ی آسمان

۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

من بی تو در غروب نشستم
من بی تو
درسکوت نشستم
تا درغروب من توبتابی
تادرسکوت من توبگویی
من باتو از غروب گذشتم
من باتو از سکوت گذشتم
تا آنکه از تو بگویم

مخاطب: امام زمان۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۳ ، ۰۷:۵۹
دانشجوی انقلابی
یا صاحب الزمان   داستان یوسف را گفتن و شنیدن به بهانه ی توست،


شرمنده ایم  می دانیم گناهان ما همان چاه غیبت توست..................۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۳ ، ۰۷:۵۰
دانشجوی انقلابی
خدایا من از اینکه از تو نمیترسم ،میترسم و آرزو مندم  به آبروی امام کاظم، خرمشهر قلب مرا از دست غیر خودت آزاد گردانی.

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ خرداد ۹۳ ، ۲۱:۱۶
دانشجوی انقلابی